Meie lasteaiast

Pedagoogiline nõukoguVõnnu Lasteaed Värvuke

Pedagoogilise nõukogu koosolek  25.08.2020

Päevakord:

1. Aasta teema ja eesmärgid

2. Sündmused/ ürituste kava

3. Aasta tegevuskava kinnitamine

4. Hoolekogu esindaja valimine

5. Jooksvad küsimused

Otsused:

1. Aasta teemaks 2020/2021 õppeaastal- MÄNGIDES JA AVASTADES- TERVEKS JA TARGAKS.

Aasta eesmärgid: 1) Motiveeritud ja õhinapõhine toimetamine erinevate digivahenditega.

                             2) Hoian ja hoolin oma tervisest.

2. Kinnitada 2020/2021 õppeaasta ürtuste kava.

3. Kinnitada 2020/2021 õppeaasta Värvukese lasteaia  tegevuskava.

4. Hoolekogu esindajaks 2020/2021 õppeaastal valiti Aime Murnek ja asendusliikmeks Kaidy Burm.

5. Tervisemeeskonna juhiks valiti Kaidy Burm.

 

 

 

Võnnu Lasteaed Värvuke

Pedagoogilise nõukogu koosolek  11.06.2020

 

Päevakord:

1. Õppeaasta kokkuvõte

2. Eesmärgid uueks õppeaastaks ja koolitused

3. Arengukava arutelu

 

 

Võnnu Lasteaed Värvuke

Pedagoogilise nõukogu koosolek  28.08.2019

 

Päevakord:

1. Aasta teema

2. Aasta eesmärgid

3. Üritused/ sündmused

4. Hoolekogu esindaja valimine

5. Tegevuskava kinnitamine

6. Kohaliku kooliga koostöö võimalused

7. Jooksvad küsimused

Võnnu Lasteaed Värvuke

Pedagoogilise nõukogu koosolek  25.08.2020

Päevakord:

1. Aasta teema ja eesmärgid

2. Sündmused/ ürituste kava

3. Aasta tegevuskava kinnitamine

4. Hoolekogu esindaja valimine

5. Jooksvad küsimused

Otsused:

1. Aasta teemaks 2020/2021 õppeaastal- MÄNGIDES JA AVASTADES- TERVEKS JA TARGAKS.

Aasta eesmärgid: 1) Motiveeritud ja õhinapõhine toimetamine erinevate digivahenditega.

                             2) Hoian ja hoolin oma tervisest.

2. Kinnitada 2020/2021 õppeaasta ürtuste kava.

3. Kinnitada 2020/2021 õppeaasta Värvukese lasteaia  tegevuskava.

4. Hoolekogu esindajaks 2020/2021 õppeaastal valiti Aime Murnek ja asendusliikmeks Kaidy Burm.

5. Tervisemeeskonna juhiks valiti Kaidy Burm.

 

 

 

Võnnu Lasteaed Värvuke

Pedagoogilise nõukogu koosolek  11.06.2020

 

Päevakord:

1. Õppeaasta kokkuvõte

2. Eesmärgid uueks õppeaastaks ja koolitused

3. Arengukava arutelu

 

 

Võnnu Lasteaed Värvuke

Pedagoogilise nõukogu koosolek  28.08.2019

 

Päevakord:

1. Aasta teema

2. Aasta eesmärgid

3. Üritused/ sündmused

4. Hoolekogu esindaja valimine

5. Tegevuskava kinnitamine

6. Kohaliku kooliga koostöö võimalused

7. Jooksvad küsimused