Vastuvõtt

Lapsevanemale


Värvupesas on soe ja hea”

Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perekonna elus, mis toob kaasa muutusi pere argielus ja tegemistes. Käesolev info on mõeldud esmakordselt lasteaeda tulevate laste vanematele, et koostöö lasteaiaga pakuks rõõmu ja rahulolu kõigile.


Soovitused vanematele

Harjutage last enne lasteaeda tulekut samadel kellaaegadel sööma, mängima ja magama, nii on lapsel lihtsam kohaneda.

Looge lapsele positiivne hoiak lasteaia suhtes.

Rääkige lapsele, mis koht on lasteaed, miks lapsed seal käivad, miks te tahate, et tema seal käima hakkaks.

Lapse kohanemine sõltub paljuski sellest, kas vanematel on lasteaia suhtes positiivne eelhäälestus. Vanemate kõhklused ja muretsemine kandub ka lapsele. Ilmutage enesekindlust ka last õpetajale üle andes, öelge näiteks, et teil tuleb täna kindalsti tore päev.

Rääkige lapsele, mis teda lasteaias ees ootab.  Mida üksikasjalikumalt ja sagedamini lapsega räägitakse, seda kindlamalt ta ennast tunneb. Teadmatus hirmutab last. Ärge unustage lapsele öelda, millal te talle järele tulete. Olge täpne ja pidage oma lubadusest kinni.               

Lasteaiaga  harjumise perioodil pidage nõu rühma töötajatega, millal ja kui pikalt on laps valmis lasteaeda jääma ning millal vajab laps lasteaiast puhkepäeva.                                                                

Lasteaed on avatud kell 7.00- 18.30 ja töötame nooremate lastega järgmise päevakava alusel:

7.00 laste saabumine

8.30 hommikusöök

9.00 õppetegevused, mäng

10.30 tegevused õues

12.00 lõunasöök

12.30-15.00 valmistume puhkeajaks ja puhkeaeg

15.40 õhtuoode

16.30 mäng ja muud tegevused

Lastele palume järele tulla hiljemalt 18.15

 

Riietus ja jalanõud lasteaias

Laps tunneb end lasteaias hästi mugavates, hooajale vastavates riietes nii toas kui õues mängides. Parimad rõivad ja jalavarjud on need, mida laps ise selga ja jalga saab panna. Õues vajab laps riideid, mida võib mänguhoos ka määrida. Märjal ajal on vajalikud kile- või kummiriided.

Lapse kappi palume tuua vahetusriided. Riided palume märgistada, et vältida lapse asjade kadumist ja segamini minekut. 

 

Lasteaiateenuse eest tasumine

Lasteaia osalustasu ja toiduraha arve edastatakse igakuiselt lapsevanema poolt esitatud meiliaadressile.

 

Tagamaks head infovahetust liitub iga lapse vähemalt üks lapsevanem infosüsteemiga ELIIS- https://eliis.ee/

Kasutajaõiguste saamiseks palume pöörduda rühma õpetaja poole.

 

 

 

 

 

Värvupesas on soe ja hea”

Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perekonna elus, mis toob kaasa muutusi pere argielus ja tegemistes. Käesolev info on mõeldud esmakordselt lasteaeda tulevate laste vanematele, et koostöö lasteaiaga pakuks rõõmu ja rahulolu kõigile.


Soovitused vanematele

Harjutage last enne lasteaeda tulekut samadel kellaaegadel sööma, mängima ja magama, nii on lapsel lihtsam kohaneda.

Looge lapsele positiivne hoiak lasteaia suhtes.

Rääkige lapsele, mis koht on lasteaed, miks lapsed seal käivad, miks te tahate, et tema seal käima hakkaks.

Lapse kohanemine sõltub paljuski sellest, kas vanematel on lasteaia suhtes positiivne eelhäälestus. Vanemate kõhklused ja muretsemine kandub ka lapsele. Ilmutage enesekindlust ka last õpetajale üle andes, öelge näiteks, et teil tuleb täna kindalsti tore päev.

Rääkige lapsele, mis teda lasteaias ees ootab.  Mida üksikasjalikumalt ja sagedamini lapsega räägitakse, seda kindlamalt ta ennast tunneb. Teadmatus hirmutab last. Ärge unustage lapsele öelda, millal te talle järele tulete. Olge täpne ja pidage oma lubadusest kinni.               

Lasteaiaga  harjumise perioodil pidage nõu rühma töötajatega, millal ja kui pikalt on laps valmis lasteaeda jääma ning millal vajab laps lasteaiast puhkepäeva.                                                                

Lasteaed on avatud kell 7.00- 18.30 ja töötame nooremate lastega järgmise päevakava alusel:

7.00 laste saabumine

8.30 hommikusöök

9.00 õppetegevused, mäng

10.30 tegevused õues

12.00 lõunasöök

12.30-15.00 valmistume puhkeajaks ja puhkeaeg

15.40 õhtuoode

16.30 mäng ja muud tegevused

Lastele palume järele tulla hiljemalt 18.15

 

Riietus ja jalanõud lasteaias

Laps tunneb end lasteaias hästi mugavates, hooajale vastavates riietes nii toas kui õues mängides. Parimad rõivad ja jalavarjud on need, mida laps ise selga ja jalga saab panna. Õues vajab laps riideid, mida võib mänguhoos ka määrida. Märjal ajal on vajalikud kile- või kummiriided.

Lapse kappi palume tuua vahetusriided. Riided palume märgistada, et vältida lapse asjade kadumist ja segamini minekut. 

 

Lasteaiateenuse eest tasumine

Lasteaia osalustasu ja toiduraha arve edastatakse igakuiselt lapsevanema poolt esitatud meiliaadressile.

 

Tagamaks head infovahetust liitub iga lapse vähemalt üks lapsevanem infosüsteemiga ELIIS- https://eliis.ee/

Kasutajaõiguste saamiseks palume pöörduda rühma õpetaja poole.